پنجره

و خیلی بیشتر

پنجره: پورتال بین داخل و خارج. این محافظت را فراهم می کند و در عین حال به ما امکان می دهد با دنیای خارج در تماس باشیم. پنجره ها نور طبیعی را وارد می کنند و به این ترتیب، محیط و فضای اتاق را تعیین می کنند.

آیا فکر نمی کنید که پنجره ها برای اطمینان از احساس راحتی در خانه ضروری هستند؟

درب ورودی

بنابراین باید کاملاً با معماری و طراحی ساختمان شما ترکیب شود و در عین حال عایق حرارتی عالی را نیز ارائه دهد.

درهای کشویی

فضای باز را به داخل بیاورید

گذری بدون درز به بالکن و باغ شما به لطف درهای کشویی آلوپلاس: فضای نشیمن و باغ در یک اتاق ادغام می شوند. استاندارد جدیدی از زندگی را تجربه کنید!