پنجره هایی برای استاندارد زندگی بالاتر

پنجره

و خیلی بیشتر

پنجره: پورتال بین داخل و خارج. این محافظت را فراهم می کند و در عین حال به ما امکان می دهد با دنیای خارج در تماس باشیم. پنجره ها نور طبیعی را وارد می کنند و به این ترتیب، محیط و فضای اتاق را تعیین می کنند.

آیا فکر نمی کنید که پنجره ها برای اطمینان از احساس راحتی در خانه ضروری هستند؟

نور زندگی است! پنجره فضای زندگی ایجاد می کند.

امروزه مردم بیشتر وقت خود را در داخل خانه می گذرانند. با این حال بدن ما برای دریافت ویتامین D ضروری به نور روز نیاز دارد. پروفیل های باریک و پنجره های بزرگ توسط آلوپلاست نور بیشتری را وارد می کند، گرمای خورشیدی اضافی تولید می کند، استاندارد زندگی شما را بهبود می بخشد و بنابراین سهم مهمی در وضعیت سلامتی ما دارد.

پنجره های کوچک

پنجره های بزرگ

پنجره های خیلی بزرگ