MULTI SLIDE

مشخصات و مزیتها

  • حداکثر وسعت دید با ابعاد ظریف در عین حال مستحکم
  • قابلیت اضافه شدن ریل و لنگه شاخص ترین ویژگی این سیستم میباشد.
  • بهترین گزینه برای فضاهایی که عرض زیادی دارند و با اقتصادی ترین روش میباشد
  • مونتاژ و نصب این سیستم نیازمند به امکانات پیچیده ای ندارد و با دستگاه های متداول قابلیت تولید دارد.
  • با ساختاری مقاوم در مقابل سرقت ایمنی بیشتری را در حریم خانه شما ایجاد می نماید.
  • زندگی روزمره با استرسهای گوناگونی همراه است بنابراین شما در منزل خود در جستجوی سکوت بیشتر هستید این سری از پنجرهها با شیشههای مخصوص بهترین مانع در برابر مزاحمتهای صوتی را برای شما فراهم میکند.
  • یک پنجره مناسب برای تمام فصول سال که مطلوبترین عایق برای حفظ درجه حرارت محیط را ایجاد میکند.
دسته: برچسب: