SMART SLIDE

مشخصات و مزیتها

– سیستم کشویی اسمارت خاص ترین ویژگی که دارد میتوان گفت تلفیقی از سه نوع کشویی Lift & Slide-Tilt & Slide- Monorail میباشد و امکان آببندی فوق العاده ای بخاطر لاستیک ها دارد و میتوان با آن پنجره های بزرگ را براحتی تولید کرد.

آخرین تکنولوژی در طراحی سیستم کشویی اسمارت به کار رفته است به نحوی که جایگزین بسیاری از سیستمهای قبلی پنجره خواهد شد.

شرکت روتنبرگ افتخار دارد برای اولین بار این تکنولوژی را وارد کشور کرده و در جهت ارتقاء سطح کیفی این صنعت گام برداشته و قطعا این سیستم در چشم انداز صادرات گروه روتنبرگ نقش بسزایی خواهد داشت.

دسته: